— 36 —
Seriem enim rerum singularium
mutabilium impossibile foret humanae imbecillitati assequi, cum
propter earum omnem numerum superantem multitudinem, tum
propter infinitas circumstantias in una et eadem re, quarum unaquaeque
potest esse causa, ut res existat, aut non existat; quandoquidem
earum existentia nullam habet connexionem cum earundem
essentia, sive (ut jam diximus) non est aeterna veritas. Verumenimvero
neque etiam opus est, ut earum seriem intelligamus:
siquidem rerum singularium mutabilium essentiae non sunt depromendae
ab earum serie, sive ordine existendi; cum hic nihil aliud nobis
praebeat praeter denominationes extrinsecas, relationes, aut ad
summum circumstantias; quae omnia longe absunt ab intima essentia
rerum. Haec vero tantum est petenda a fixis, atque aeternis rebus,
— 37 —
et simul a legibus in iis rebus, tanquam in suis veris codicibus,
inscriptis, secundum quas omnia singularia, et fiunt, et ordinantur;
imo haec mutabilia singularia adeo intime, atque essentialiter
(ut sic dicam) ab iis fixis pendent, ut sine iis nec esse, nec
concipi possint. Unde haec fixa, et aeterna, quamvis sint singularia,
tamen ob eorum ubique praesentiam, ac latissimam potentiam
erunt nobis, tanquam universalia, sive genera definitionum
rerum singularium mutabilium, et causae proximae omnium
rerum.
Spinoza TIE 36-37